Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 49 Next »

 

SURFnet maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 juli 2015 gebruik van DigiCert. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Association (voorheen TERENA) in opdracht van SURFnet en 28 andere NREN's heeft uitgevoerd. DigiCert bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** Vanaf 1 mei 2020 wordt DigiCert vervangen door Sectigo.

In maart en april staan een aantal workshops gepland om de nieuwe managementportal te leren kennen.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen de al geplande workshops van 30 maart en 3 april digitaal plaatsvinden. Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een van die workshops ontvangen daarover apart bericht. De workshop op 9 april gaat vooralsnog door bij SURF (hoewel de verwachting is dat ook dan de huidige maatregelen nog van kracht zullen zijn en ook die digitaal zal plaatsvinden).

 Meer informatie

  • No labels