Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Let op: dit document bevat nog de oude URL naar de SURFconext metadata (pagina 17). De oude url begint met https://engine....

Gebruik in plaats daarvan de volgende URL:

Life Cycle Support Windows Server 2012

De support voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012R2 eindigt 10 oktober 2023. Overweeg het gebruik van nieuwere versies zoals Windows Server 2016 of Azure AD om je support op pijl te houden na deze datum zonder extra upgrades.


De Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 is hier op te vragen.

  • No labels