Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 51 Next »

 

SURFnet maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 mei 2020 gebruik van Sectigo. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Verenigijng in opdracht van SURFnet en 30 andere NREN's heeft uitgevoerd. Sectigo bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

Deze wiki bevat informatie over de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** DigiCert certificaten blijven ook na 30 april 2020 geldig tot het einde van de geldigheidsduur die het certificaat bij uitgifte heeft meegekregen (1,2, of 3 jaar).

 Meer informatie

  • No labels