Child pages
 • Telefoongids
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Gereserveeerd door HS Leiden (Mark/Jaqueline).  Icm "ingelogd gebruiker"

Opvragen van de telefoongids van een instelling. 

Authenticatie nodig: afhankelijk van policy instelling (?) ?(zijn er instellingen die deze informatie publiek willen hebben?)

Listing students or employees

Baseurl students

https://<domain>/<version>/students/

Baseurl employees

https://<domain>/<version>/employees

HTTP methods

GET

Supported

PUT, POST, PATCH, DELETE

Not supported

Parameters

lastname

String, required

searchcriterium, minimal 2 characters, only UTF-8 characters

max

int, optional

max # results for paging

offset

int, optional

start position for paging, 0-based

Output

total

required

Total # results

listname

required

Name as used in lists, LastName, Initials, example: Doe, J

lastname

required

 

uri

required

Link to more details of this person. A random id is used as identifier. Example: https://apis.hsleiden.nl/v1/students/id/1

next

optional

Link for paging, only if max and offset parameters are provided, only provided if there are more results

previous

optional

Link for paging, only if max and offset parameters are provided, only provided if there are previous results

Details of students or employees

Baseurl students

https://<domain>/<version>/students/

Baseurl employees

https://<domain>/<version>/employees/

HTTP methods

GET

Supported

PUT, POST, PATCH, DELETE

Not supported

Parameters

id

optional, one of parameters is required

a random id only used for this query. Requested trough https://<domain>/<version>/students/ of /employees

@me

optional

indicator for logged in user asking his own details. SAML attributes uid and homeorganisation are used for identification

Output

lastname

required

 

givenname

optional

 

listname

required

 

gender

optional

 

inserts

optional

 

emailaddress

optional

employee only

phonenumberhl

optional

employee only

mobilehl

optional

employee only

location

optional

employee only

functiondescription

optional

employee only

employeenumber

optional

employee only

department

optional

employee only

studentnumber

optional

student only

cluster

optional

student only

education

optional

student only

klas

optional

student only

 

 

 

Older

Voorstel: https://api.example.edu/v0/directory/people/search

De response is een json-object met daarin record van personen.  Attributen (naam, telefoon, etc) van de persoon worden uitgedrukt met hun LDAP-namen (RFC4519)

Voorbeeld:

GET https://api.example.edu/v0/directory/people/search?q=piet
200 OK
{
 "status": "ok",
 "numresults": 2,
 "results": [
  {
   "givenName": "Jan",
   "sn": "Pietersen",
   "telephoneNumber": "010-1234567"
  },
  {
   "givenName": "Kees",
   "sn": "Pietersen",
   "telephoneNumber": "010-7654321"
  }
 ]
}

Voorbeelden

Avans:

https://<endpoint>/<version>/phonedirectory/<search>/

Zoekt naar de (telefoongids-)gegevens van de persoon waarvan <search> voorkomt in:

 • inlognaam
 • voornaam
 • achternaam
 • afdeling
 • emailadres
 • telefoonnummer

De zoekopdracht is minimaal 4 karakters lang

Hogeschool Leiden:

Er is geen echte telefoongids, maar wel informatie die in een telefoonboek kan worden gebruikt.

Zoeken en opvragen detailgegevens voor studenten of medewerkers.

https://<endpoint>/apis/<version>/student/...

https://<endpoint>/apis/<version>/student/id/...

https://<endpoint>/apis/<version>/employee/...

https://<endpoint>/apis/<version>/employee/id/...

De zoekopdracht is minimaal 2 karakters lang.

Resultaatset geeft:

 • inlognaam
 • voornaam
 • achternaam
 • displayname
 • emailadres
 • opleiding (student)
 • afdeling of cluster (medewerker)
 • telefoonnummer (medewerker)
 • (verdere details van de betreffende persoon worden getoond indien de gegevens zijn vrijgegeven door de persoon zelf.)
 • No labels