Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze pagina is bedoeld als overzicht van te vervangen certificaten, specifiek voor SURF dienstverlening (SURF,  fka SURFnet, SURFmarket, SURFsara, SURF).

Deze informatie is terug te vinden in CT logs, en is daarom niet afgeschermd.

De lijst bevat de serials van certificaten die revoke worden. Niet alle certificaten zijn ook in gebruik - vandaar ook dublures. Dat zijn typisch certificaten die ooit vervangen zijn. Welk certificaat momenteel in gebruik is kan achterhaald worden aan de hand van het serienummer.

SURFnet

SURFsara

SURFmarket

Coöperatie SURF U.A.

Stichting Sans


  • No labels