Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

De tiqr Bèta release is bedoeld voor gebruikers die problemen ondervinden met de huidige tiqr release waarbij accounts onbruikbaar worden zodra een verkeerde PIN is ingevoerd.


Huidige tiqr bèta release: 3.0.10

Installatie

Installatie van de tiqr Bèta gaat als volgt:

1) Open de tiqr pagina in de Google Play Store op je telefoon. Dit kan op verschillende manieren:

  • Je kunt deze link gebruiken:

  • Open de Google Play Store en ga naar "Mijn apps". Zoek de tiqr app op in de lijst met apps.
  • Je kunt ook in de app store zoeken naar de tiqr app.

2) Op de tiqr app pagina in de Google Play Store, scroll wat naar beneden totdat je het deel "Deelnemen aan het bètaprogramma" ziet. Selecteer hier "Nu deelnemen". Er verschijnt een melding die aangeeft dat de Bèta-aanmelding wordt uitgevoerd. Wacht even totdat de melding aangeeft dat je bètatester bent voor deze app.


   


3) Update de tiqr app door op de "UPDATEN" knop te drukken. De tiqr bèta app wordt nu geïnstalleerd.

4) Als je de bèta versie over de oude tiqr versie heen hebt gezet zullen je geregistreerde tiqr accounts blijven werken. Als je een nieuwe installatie hebt gedaan zul je het registratieproces opnieuw moeten uitvoeren.

Toch nog problemen?

In de Google Play Store kunnen deelnemers aan het bètaprogramma feedback geven op de app. Mocht je problemen hebben met de tiqr bèta versie, geef dat hier dan aan zodat we naar jouw specifieke problemen kunnen kijken. Deze feedback optie kun je in de tiqr app pagina van de Google Play Store vinden.

Je kunt in de Google Play Store ook het bètaprogramma verlaten. Dit verwijdert niet automatisch de bèta release van tiqr. Indien gewenst zul je deze handmatig moeten verwijderen en de oorspronkelijke tiqr release installeren. Bedenk wel dat als je dit doet dat je bestaande SURFsecureID accounts weg zijn en dat je het registratie proces opnieuw moet uitvoeren.

Heb je vragen of problemen met het registratieproces, neem contact op met de servicedesk van je instelling.


  • No labels