Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Welkom op de pagina's van de Werkgroep Open Onderwijs API.

In deze werkgroep werkt een aantal instellingen samen met SURF en leveranciers om een gezamenlijke data-formaat en API te definiëren waarmee backend-systemen van instellingen data kunnen uitwisselen met (bv) mobiele apps en portals.  Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld deze blogposts.

Het doel van dit project is drieledig:

  • definitie van een gezamenlijke data-API voor onderwijs(logistieke) informatie, zoals roosters, studievoortgang, en bibliotheekgegevens
  • ontwikkelen van een voorbeeldimplementatie hiervan (op basis van fake data)
  • ontwikkelen van een (basic) mobiele app die data van deze API gebruikt, en waarop door instellingen op kan worden doorontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Ward <frans.ward@surfnet.nl> of Kirsten Veelo <kirsten.veelo@surfnet.nl>.

Bijdragen

We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te denken en mee te helpen met de ontwikkeling van de standaard.  Om wijzigingen te kunnen maken in de wiki moet je inloggen;  voor veel instellingen is dit al mogelijk, maar mocht je nog niet met je instellingsaccount kunnen inloggen, neem dan contact op met surfconext-beheer@surfnet.nl.

Je kunt ook via de mailinglist openonderwijsdata@list.surfnet.nl met ons in contact treden. Abonneer je via https://list.surfnet.nl/mailman/listinfo/openonderwijsdata.

Recently Updated

  • No labels