Voor een uitgebreide beschrijving over het aansluiten van SURFwireless zie:

8-Stappenplan aansluiten SURFwireless

Site survey

Migratie naar SURFwireless

  • No labels