Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). SURFnet richt zich met SURFconext op onderwijs en onderzoek. De meeste mbo-instellingen hebben naast een koppeling met Entree Federatie ook een koppeling met SURFconext, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

Let op! Dit betreft een Proof of Concept. Instellingen die zowel diensten uit Entree als uit SURFconext gebruiken, zullen los met beide federaties moeten koppelen.

Proefkoppeling tussen federaties

In het kader van meer samenwerking tussen Entree en SURFconext is er een proefkoppeling tussen beide federaties gemaakt. Deze samenwerking heeft als doel om dienstaanbieders en instellingen in beide federaties op een laagdrempelige wijze met elkaar te kunnen verbinden.

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte standaard, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). Deze proefkoppeling bevat daardoor nog een aantal beperkingen. Voor mbo-instellingen die gebruik maken van diensten uit beide federaties is het daarom noodzakelijk om een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

SURFnet en Kennisnet zullen in de loop van 2017 en 2018 verder onderzoeken of het onderhouden of eventueel uitbreiden van de proefkoppeling gewenst is.

Afspraken

SURFnet en Kennisnet hebben hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft Kennisnet een bewerkersovereenkomst getekend, om zorgvuldige en veilige uitwisseling van persoonsgegevens te waarborgen.

Meer info

Benieuwd naar welke partijen zijn aangesloten op Entree? Zie daarvoor de website van Kennisnet.

Vragen over deze samenwerking? Neem contact op met support@surfconext.nl.