Als je diensten via SURFconext gebruikt, worden er meestal persoonsgegevens uitgewisseld tussen jouw organisatie en de leverancier ('Service Provider'), om:

Welke gegevens dat zijn (bijvoorbeeld user-id, naam, e-mailadres), verschilt per dienst. De ene dienst heeft alleen maar een user-id nodig om te kunnen functioneren (zodat iedere gebruiker uniek identificeerbaar is), de andere dienst vraagt een naam en een e-mailadres. SURFnet gaat bij elke dienst altijd uit van het principe 'minimal disclosure': we bespreken met de leverancier altijd welke gegevens (attributen) noodzakelijk zijn, en streven naar minimalisatie.

In mei 2018 deden we een webinar over SURFconext en de AVG wat terug te kijken is op YouTube .

Inzicht

Elke gebruiker van SURFconext kan op de SURFconext Profile pagina zien welke attributen zijn/haar instelling vrijgeeft, aan welke diensten hij/zij attributen heeft vrijgegeven, en welke dat per dienst zijn. SURFconext biedt het 'consent'-scherm waarmee gebruikers expliciet bewust worden gemaakt van de persoonsgegevens die worden uitgewisseld en, voordat ze een dienst kunnen gebruiken en gegevens naar die dienst worden gestuurd, de mogelijkheid hebben om daarvan af te zien.

Voor de mensen die binnen een instelling de rol 'SURFconext verantwoordelijke' of 'SURFconext beheerder' geldt:


Meer informatie voor eindgebruikers over privacy en SURFconext, zie ook Privacy en persoonsgegevens.

Meer privacy via pseudoniemen

SURFconext kan pseudonieme identifiers uitsturen zodat het op basis van alleen de identifier onmogelijk is (voor de Service Provider) om te achterhalen wie de gebruiker is. SURFconext kan zelfs, als een leverancier daar ook mee instemt, regelen dat dezelfde gebruiker verschillende pseudonieme id's voor verschillende SP's krijgt, zodat SP's gebruikers onderling ook niet kunnen 'koppelen'.

Ga daarom in gesprek met jouw leveranciers over de noodzaak van elk attribuut en of er, eventueel in samenspraak met SURFconext, een pseudonieme variant mogelijk is. Het SURFconext-team staat klaar om hierover mee te denken.

Privacy Policy SURFconext

Als er sprake is van het uitwisselen van persoonsgegevens heb je te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SURFnet heeft onderzocht wat de consequenties zijn van deze wet voor alle deelnemers van SURFconext en heeft dit verder uitgewerkt in een Privacy Policy. Ook hebben we op een rij gezet welke afspraken we allemaal maken.

Meer informatie SURF

Sinds 25 mei 2016 is er nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze heeft ook consequenties voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURF helpt instellingen op dat gebied. Meer informatie vind je op de SURF-website.