Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk om voorinschrijvers via SURFconext toe te laten tot diensten; in principe kan dit alleen voor diensten die (ook) specifiek zijn gericht op voorinschrijvers en/of diensten van de instelling zelf. SURFnet wil van zowel de instelling als de dienstaanbieder akkoord hebben dat voorinschrijvers toegang moeten krijgen tot de dienst.

Onder voorinschrijvers verstaan we hier personen die zich bij de Instelling hebben geregistreerd met de intentie om een opleiding aan de Instelling te volgen, maar die nog niet aan te merken zijn als ingeschreven student.

Voorinschrijvers krijgen toegang tot SURFconext onder de gebruikerscategorie 4, zoals gedefinieerd in de SURFconext-aansluitovereenkomst van november 2016. Zie de pagina over eisen aan identiteiten voor meer informatie.

Voordat voorinschrijvers mogen worden toegelaten tot SURFconext, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met support@surfconext.nl.