Krijg je een foutmelding tijdens het gebruik van SURFconext? De kans is groot dat het een van onderstaande foutmeldingen betreft. Lees hier meer over wat de foutmelding betekent en wat je kunt doen om het probleem te verhelpen. Staat jouw foutmelding er niet bij of blijft het probleem na het opvolgen van de genoemde adviezen bestaan? Stuur een mail inclusief een schermafbeelding van de foutmelding naar help@surfconext.nl.

Error - an error occured / foutmelding

Error - Session lost / Sessie is verloren gegaan

Unable to continue to service / Niet mogelijk om verder te gaan naar dienst

Error - invalid signature on Identity provider-response / ongeldige handtekening op Idenity Provider-antwoord

Error - No Access / Geen Toegang

Error - Invalid Identity provider-response / Ongelding Identity provider-antwoord

Error - No Identity Providers found / Geen instellingen gevonden

Error - Missing required fields / Verplichte velden ontbreken

Error - Authorization incorrect / Autorisatie incorrect

Error - Unknown Service / Onbekende dienst

Error - Je zat vast in een zwart gat / You got stuck in a black hole

Error - Fout bij Identity Provider / Identity Provider error

Error - Instelling is niet gekoppeld aan dienst / Error - No connection between institution and service

Error - Attribuutwaarde niet toegestaan / Error - Attribute value not allowed


Error - Attribuutwaarde niet toegestaan / Attribute value not allowed


Fout - Geen geschikt token gevonden


Fout - Inloggen afgebroken