Gegevens
|| Id | 1.1.1 ||
|| Naam (nl) | _Catalogus_ ||
|| Naam (en) | *Catalog* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}{*}V{*}{color} ||
|| Cardinaliteit | 1 ||
|| Datatype | [string] ||
|| SPM | 1000 ||
|| Coderingsstandaard | [ISO/IEC 10646-1|ISO-IEC 10646] ||
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
Definitie

De naam of aanduiding van het identificatie- of indelingsschema dat voor deze bron wordt gebruikt.

Opmerkingen

Advies is om een zo wijdverbreid mogelijk identificatie- of indelingsschema te gebruiken. denk daarbij bijvoorbeeld aan URI, ISBN.
Een URN is een type URI, herkenbaar aan de prefix "urn:". Bij gebruik van een URN in <entry> (veld 1.1.2 identificatiecode) is aanbevolen om de waarde "uri" op te nemen.

Om de uniciteit van een identifier te garanderen is het aanbevolen om een resolvable identifier te gebruiken. De wijze waarop de resolvabiliteit van de identifier wordt geregeld is vooralsnog buiten de scope van deze afspraak.

Voorbeelden
(...)
     <catalog>uri</catalog>
(...)
(...)
 <catalog>uri</catalog>
(...)

Wijziging definitie: naam of aanduiding van het identificatie- of indelingsschema in plaats van repository of instelling (daardoor weer dichter bij IEEE LOM definitie, zie richtlijn: "zo min mogelijk afwijken van IEEE LOM").

Aangescherpt advies: gebruik van "uri" heeft de voorkeur.