Gegevens
|| Id | 5 ||
|| Naam (nl) | _Educatief_ ||
|| Naam (en) | *Educational* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}*V*{color} ||
|| Cardinaliteit | n (100) ||
|| Datatype | {color:silver}container{color} ||
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

In de categorie Educatief staan de onderwijstechnische en pedagogisch-didactische kenmerken van het leerobject.

Voorbeelden
(...)
<educational>
 <interactivityType>(...)</interactivityType>
 <learningResourceType>(...)</learningResourceType>
 <interactivityLevel>(...)</interactivityLevel>
 <semanticDensity>(...)</semanticDensity>
 <intendedEndUserRole>(...)</intendedEndUserRole>
 <context>(...)</context>
 <typicalAgeRange>(...)</typicalAgeRange>
 <difficulty>(...)</difficulty>
 <typicalLearningTime>(...)</typicalLearningTime>
 <description>(...)</description>
 <language>(...)</language>
</educational>
(...)
(...)
 <educational>
  <interactivitytype>(..)</interactivitytype>
  <learningresourcetype>(..)</learningresourcetype>
  <interactivitylevel>(..)</interactivitylevel>
  <semanticdensity>(..)</semanticdensity>
  <intendedenduserrole>(..)</intendedenduserrole>
  <context>(..)</context>
  <typicalagerange>(..)</typicalagerange>
  <difficulty>(..)</difficulty>
  <typicallearningtime>(..)</typicallearningtime>
  <description>(..)</description>
  <language>(..)</language>
 </educational>
(...)
 • Wijziging V|A|O|X|B: <context> (veld 5.6 context) heeft een business rule in plaats van aanbevolen (verplicht indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "3" of "4" heeft; optioneel indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "1" of "2" heeft.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <intendedenduserrole> (veld 5.5 beoogde eindgebruiker) verplicht in plaats van optioneel. Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld systemen het MOETEN interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <typicalagerange> (veld 5.7 beoogde leeftijdsgroep) verplicht in plaats van optioneel.