Gegevens
||Id         | 6 |
||Naam (nl)     | _Rechten_ |
||Naam (en)     | *Rights* |
|| V / A / O / X / B | {color:green}*V*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | {color:silver}container{color} |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||


Definitie

In de categorie Rechten staan de intellectuele eigendomsrechten gegroepeerd en de voorwaarden waaronder het leerobject mag worden gebruikt.

Voorbeelden
(...)
<rights>
 <cost>(...)</cost>
 <copyrightAndOtherRestrictions>(...)</copyrightAndOtherRestrictions>
 <description>(...)</description>
</rights>
(...)
(...)
 <rights>
  <cost>(..)</cost>
  <copyrightsandotherrestriction>(..)</copyrightsandotherrestriction>
  <description>(..)</description>
 </rights>
(...)
 • Wijziging V|A|O|X|B: <description> (veld 6.3 description) heeft een business rule in plaats van aanbevolen.