Gegevens
|| Id | 1.1.2 ||
|| Naam (en) | *Entry* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}{*}V{*}{color} ||
|| Cardinaliteit | 1 ||
|| Datatype | [string]/[langstring] ||
|| SPM | 1000 ||
|| Coderingsstandaard | [ISO/IEC 10646-1|ISO-IEC 10646], geldige codering volgens in veld 1.1.1. genoemde schemanaam ||
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
Definitie

De waarde van de identificatiecode binnen het identificatie- of indelingsschema waarmee de educatieve content kan worden benoemd of geïdentificeerd.

Opmerkingen

Gebruik een geldige codering volgens de gekozen schemanaam in veld 1.1.1.

Gebruik deze uri niet voor het verwijzen naar een preview van de content die met deze metadata beschreven wordt. Dit moet met <relation> (veld 7 relatie) worden aangegeven.
De fysieke locatie van de content (indien webbased) moet worden opgenomen in <location> (veld 4.3 locatie).

IEEE LOM zegt dat het datatype van dit veld een string moet zijn ipv een langstring. We volgen hier echter de verschillende binding regels. Dus bij de IMS binding wijkt het af, omdat het datatype daar een langstring is.
Gebruik in de IMS-binding <langstring xml:lang="x-none"> in plaats van <langstring xml:lang="nl"> ook wanneer de code Nederlandse woorden bevat. Het veld bevat namelijk een code en geen natuurlijke taal.

Om de uniciteit van een identifier te garanderen is het aanbevolen om een resolvable identifier te gebruiken. De wijze waarop de resolvabiliteit van de identifier wordt geregeld is vooralsnog buiten de scope van deze afspraak.

Voorbeelden
(...)
    <entry>urn:isbn:9789034553966</entry>
(...)
(...)
 <entry>
    <langstring xml:lang="x-none">urn:isbn:9789034553966</langstring>
 </entry>
(...)

Wijziging definitie: De waarde van de identificatiecode van het identificatie- of indelingsschema in plaats van repository of instelling (daardoor dichter bij IEEE LOM definitie).

Gebruik dit veld niet voor de fysieke locatie van een preview (daardoor dichter bij IEEE LOM informatiemodel).