Gegevens
|| Id | 1.5 ||
|| Naam (nl) | _Trefwoord_ ||
|| Naam (en) | *Keyword* ||
|| V / A / O / X / B | {color:blue}{*}A{*}{color} ||
|| Cardinaliteit | n (10) ||
|| Datatype | [langstring] ||
|| SPM | 1000 ||
|| Coderingsstandaard | ||
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

Sleutelwoord (trefwoord) of zin waarmee de gebruiker de educatieve content kan vinden.

Opmerkingen

Dit data-element mag niet worden gebruikt voor kenmerken die met behulp van andere elementen kunnen worden beschreven. Gebruik alleen een (korte) "zin" wanneer die samengevoegde woorden een uitdrukking zijn of iets anders betekenen dan wanneer je de woorden los gebruikt. Ook de combinatie van een werkwoord met een zelfstandig naamwoord kan het trefwoord (=sleutelwoord) extra betekenis geven.

 • Gebruik niet teveel trefwoorden (beter 3 dan 15!). Teveel trefwoorden zorgen voor vervuiling van het zoekresultaat.
 • Vermijd verkleinwoordjes en meervouden (bij zelfstandige naamwoorden) behalve als je daardoor een andere betekenis van belang krijgt. Moderne zoekmachines hebben er vaak geen last van, maar niet iedereen gebruikt een moderne zoekmachine.
 • Voorkom onnodig gebruik van HOOFDLETTERS.
 • Gebruik het hele werkwoord (bij werkwoorden) behalve als je met bijvoorbeeld enkelvoud een andere betekenis van belang krijgt. Hier geldt het zelfde argument voor de zoekmachines
 • Je mag op zich zinsdelen (meer dan één woord) gebruiken als trefwoord, maar zorg er dan wel voor dat zo'n zinsdeel altijd maar één begrip beschrijft. Bijvoorbeeld: "gouden eeuw"
 • Er zijn stromingen die zeggen dat je beter zelfstandige naamwoorden kan gebruiken dan werkwoorden. Van belang is dat je die begrippen gebruikt die het best de essentie weergeven van de te beschrijven content. Maak daar van tevoren een keuze in.
 • Verplaats je in de denkwijze van de doelgroep.
 • Gebruik veld 9 (en verder) wanneer u een trefwoord uit een vocabulaire of classificatie hebt gekozen waarbij alle trefwoorden uit dat vocabulaire speciaal vanuit een bepaald perspectief zijn samengesteld, bijvoorbeeld vanuit competenties, disciplines, leerdoelen of onderwerpen.
Voorbeelden
(...)
 <keyword>
  <string language="nl">goed voorbeeld doet goed volgen</string>
 </keyword>
 <keyword>
  <string language="nl">toepassingsprofiel van LOM</string>
 </keyword>
 <keyword>
  <string language="nl">voorbeeld</string>
  <string language="en">example</string>
 </keyword>
(...)
(...)
 <keyword>
  <langstring xml:lang="nl">goed voorbeeld doet goed volgen</langstring>
 </keyword>
 <keyword>
  <langstring xml:lang="nl">toepassingsprofiel van LOM</langstring>
 </keyword>
 <keyword>
  <langstring xml:lang="nl">voorbeeld</langstring>
  <langstring xml:lang="en">example</langstring>
 </keyword>
(...)

Diverse tips voor gebruik toegevoegd, zoals beter 3 dan 15 keywords.

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Verplicht.