Gegevens
|| Id | 1.4 ||
|| Naam (nl) | _Omschrijving_ ||
|| Naam (en) | *Description* ||
|| V / A / O / X / B | {color:blue}{*}A{*}{color} ||
|| Cardinaliteit | n (10) ||
|| Datatype | [langstring] ||
|| SPM | 2000 ||
|| Coderingsstandaard | ||
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

Een tekstuele omschrijving van de inhoud van de educatieve content.

Opmerkingen

Dit veld is niet verplicht, omdat een omschrijving niet voor ieder leerobject logisch is. Het wordt echter veelvuldig gebruikt, dus is het gebruik wel heel sterk aanbevolen!
Dit veld bevat een omschrijving van het leermiddel in vrije tekst en zal de zoeker een waarde oordeel over het leermiddel moeten kunnen laten vormen.

Meerdere beschrijvingen kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld beschrijvingen die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.

Gebruik dit veld niet voor bibliografische gegevens van het leerobject. Deze gegevens kunnen in andere velden worden opgenomen (bijvoorbeeld auteur, uitgever, jaar van uitgifte e.d. in <contribute> (veld 2.3 e.v. bijdrage); illustraties, tijdschrift waar het leerobject (bijvoorbeeld een artikel) uit komt en dergelijke in <relation> (veld 7 e.v. relatie).

Voorbeelden
(...)
 <description>
    <string language="nl">Dit leerobject laat aan de hand van code voorbeelden zien hoe de metadata van een leerobject eruit moet zien.</string>
 </description>
(...)
(...)
 <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit leerobject laat aan de hand van code voorbeelden zien hoe de metadata van een leerobject eruit moet zien.</langstring>
 </description>
(...)

Toelichting aangevuld: Tips over hoe het veld gebruikt moet worden toegevoegd.

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Verplicht.