[6.3 Description]
[6.2 Copyright And Other Restrictions]

Gebruik van [6.3 Description] is AANBEVOLEN wanneer in [veld 6.2|6.2 Copyright And Other Restrictions] het standaard LOM vocabulaire wordt gebruikt met waarde {{yes}}.