Gegevens
|| Id | 5.2 ||
|| Naam (nl) | _Soort leermateriaal_ ||
|| Naam (en) | *Learning Resource Type* ||
|| V / A / O / X / B | {color:blue}{*}A{*}{color} ||
|| Cardinaliteit | n (10) ||
|| Datatype | [vocab] ||
|| SPM | ||
|| Coderingsstandaard | ||
|| Volgorde | geordend ||
Definitie

Specificatie van het soort leermateriaal in relatie tot gebruik in de onderwijspraktijk.

Opmerkingen

Volgorde: geordende lijst op volgorde van meest prominente soort eerst.

Bij volgorde staat "geordende lijst op volgorde van meest prominente soort eerst". Dit is echter een feature die niet in iedere applicatie beschikbaar is, waardoor je er niet altijd zeker van kunt zijn dat de gebruikte volgorde ook juist geïnterpreteerd wordt.

Vocabulaire

subject

predicate

object

/lom/educational/learningResourceType

allows

http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_lomv1p0_20060628.xml

/lom/educational/learningResourceType AND /lom/educational/context=[VVE | PO | VO | BVE | SO | SBaO]

recommends

http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml

/lom/educational/learningResourceType AND /lom/educational/context=[HBO | WO | bedrijfsopleiding]

allows

http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml

Zie http://vocabulairebank.edustandaard.nl/ voor een overzicht van alle geregistreerde vocabulaires.

Opmerkingen

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden
(...)
 <learningResourceType>
  <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</source>
  <value>open opdracht</value>
 </learningResourceType>
(...)
(...)
 <learningresourcetype>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">open opdracht</langstring>
  </value>
 </learningresourcetype>
(...)
 • Correctie waardebereik: De vocabulaire die in LORElom wordt gebruikt is hetzelfde bedoeld als de default LOM vocabulaire, maar daarin zijn abusievelijk de laatste twee waardes weggelaten.
 • Uitbreiding waardebereik: Zoals met alle vocabulaire types zijn in principe meerdere vocabulaires toegestaan, zolang ze bij EduStandaard in de Vocabulaire Bank zijn geregistreerd. Ten tijde van dit schrijven zijn voor dit veld twee geregistreerde vocabulaires beschikbaar, die dus naast elkaar gebruikt KUNNEN en MOGEN worden.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <learningresourcetype> (veld 5.2 soort leerbron) aanbevolen in plaats van verplicht.
 • Verbetering typefout in voorbeeld: in het CZP stond een verwijzing naar een ongeldige vocabulaire.