Gegevens
||Id         | 2.3 ||
||Naam (nl)      | _Bijdrage_ ||
||Naam (en)      | *Contribute* ||
||V / A / O / X / B  | {color:blue}*A*{color} ||
||Cardinaliteit    | n (30) ||
||Datatype      | {color:silver}container{color} ||
||Volgorde      | geordend ||
Definitie

De personen en organisaties die hebben bijgedragen aan de huidige versie van dit leerobject in elke fase van de gehele levenscyclus ervan (bijvoorbeeld ontwikkeling, bijstelling, publicatie).

Opmerkingen

Volgorde: De belangrijkste komt eerst. (In IEEE-LOM staat dit nergens expliciet vermeld, maar dit volgt wel het zelfde patroon als bij alle andere velden waarbij de volgorde als "geordend" staat geclassificeerd.)
Dit data-element verschilt van <contribute> (3.2 Metametadata.Bijdrage).
Bijdragen moeten hier zeer ruim gezien worden, als alle acties die de toestand van een leerobjecten beïnvloeden.

let op dat de element namen die in de bindings worden gebruikt verschillen!

Voorbeelden
(...)
<contribute>
 <role>
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>author</value>
 </role>
 <entity>BEGIN:VCARD
N:Friday;Joe
FN:Joe Friday
TEL:+1-919-555-7878
TITLE:Area Administrator\, Assistant
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com
VERSION:3.0
END:VCARD</entity>
 <date>
  <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
  <description>
   <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
  </description>
 </date>
</contribute>
(...)
(...)
 <contribute>
  <role>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
     <langstring xml:lang="x-none">author</langstring>
    </value>
  </role>
  <centity>
    <vcard>BEGIN:VCARD
N:Friday;Joe
FN:Joe Friday
TEL:+1-919-555-7878
TITLE:Area Administrator\, Assistant
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com
VERSION:3.0
END:VCARD</vcard>
  </centity>
  <date>
   <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
   <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
   </description>
  </date>
 </contribute>
(...)

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.