Gegevens
||Id         | 3.1.2 |
||Naam (en)     | *Entry* |
|| V / A / O / X / B | {color:grey}*O*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [string]/[langstring] |
||SPM        | 1000 | 
||Coderingsstandaard | [ISO/IEC 10646-1|ISO-IEC 10646], geldige codering volgens de gekozen schema in veld 3.1.1. |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
Definitie

De waarde van de identificatiecode binnen het identificatie- of indelingsschema waarmee dit metadabestand kan worden geïdentificeerd.

Opmerkingen

Gebruik een geldige codering volgens de gekozen schemanaam in veld 3.1.1.

IEEE LOM zegt dat het datatype van dit veld een string moet zijn ipv een langstring. We volgen hier echter de verschillende binding regels. Dus bij de IMS binding wijkt het af, omdat het datatype daar een langstring is.
Gebruik <langstring xml:lang="x-none"> in plaats van <langstring xml:lang="nl"> ook wanneer de code Nederlandse woorden bevat. Het veld bevat namelijk een code en geen natuurlijke taal.

Om de uniciteit van een identifier te garanderen is het aanbevolen om een resolvable identifier te gebruiken. De wijze waarop de resolvabiliteit van de identifier wordt geregeld is vooralsnog buiten de scope van deze afspraak.

Voorbeelden
(...)
<entry>3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</entry>
(...)
(...)
 <entry>
  <langstring xml:lang="x-none">3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</langstring>
 </entry>
(...)