Gegevens
||Id         | 3.2 |
||Naam (nl)     | _Bijdrage_ |
||Naam (en)     | *Contribute* |
|| V / A / O / X / B | {color:blue}*A*{color} ||
||Cardinaliteit   | n (10) |
||Datatype      | {color:silver}container{color} |
|| Volgorde | geordend ||
Definitie

De personen en organisaties die hebben bijgedragen aan de huidige versie van deze metadata-instantie in elke fase van de gehele levenscyclus ervan (bijvoorbeeld ontwikkeling, bijstelling, publicatie).

Opmerkingen

Volgorde: De belangrijkste komt eerst. (In IEEE-LOM staat dit nergens expliciet vermeld, maar dit volgt wel het zelfde patroon als bij alle andere velden waarbij de volgorde als "geordend" staat geclassificeerd.)
Dit data-element gaat over bijdragen aan de metadata. Data-element <contribute> (2.3 Levenscyclus.Bijdrage) gaat over bijdragen aan het leerobject.

let op dat de element namen die in de bindings worden gebruikt verschillen!

Voorbeelden
(...)
<contribute>
 <role>
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>creator</value>
 </role>
 <entity>BEGIN:VCARD
N:Friday;Joe
FN:Joe Friday
TEL:+1-919-555-7878
TITLE:Area Administrator\, Assistant
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com
VERSION:3.0
END:VCARD</entity>
 <date>
  <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
  <description>
   <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
  </description>
 </date>
</contribute>
(...)
(...)
 <contribute>
  <role>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
     <langstring xml:lang="x-none">creator</langstring>
    </value>
  </role>
  <centity>
    <vcard>BEGIN:VCARD
N:Friday;Joe
FN:Joe Friday
TEL:+1-919-555-7878
TITLE:Area Administrator\, Assistant
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com
VERSION:3.0
END:VCARD</vcard>
  </centity>
  <date>
    <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
    <description>
     <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
    </description>
  </date>
 </contribute>
(...)

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.