Gegevens
||Id         | 3.2.3 |
||Naam (nl)     | _Datum_ |
||Naam (en)     | *Date* |
|| V / A / O / X / B | {color:blue}*A*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [dateTime] |
||SPM        | | 
||Coderingsstandaard | [ISO 8601] |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
Definitie

De datum van opname van de bijdrage.

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <datetime> en <description>. Dit laatste veld kan een aanvullende beschrijving geven van wat er met de genoemde datum precies bedoeld wordt.

Zie het generieke veld datum tijd type (DateTime) voor de notatiewijze.

 • Dit veld wordt aanbevolen om te gebruiken, dus als het kan moet het worden ingevuld. Een systeem zou dit veld automatische moeten kunnen vullen, om de metadateerder te kunnen ontlasten.
Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden geven aan: 16 juli 1997, 30 seconden na 19.20 uur, met een tijdsverschil ten opzichte van UTC van 1 uur)

(...)
<date>
 <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
(...)
 <date>
  <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

Onderstaande voorbeeldem geven aan: 11 januari 1999

(...)
<date>
 <dateTime>1999-01-11</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
(...)
 <date>
  <datetime>1999-01-11</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.