Gegevens
||Id         | 3.1 |
||Naam (nl)     | _Identificatie_ |
||Naam (en)     | *Identifier* |
|| V / A / O / X / B | {color:grey}*O*{color} ||
||Cardinaliteit   | n (10) |
||Datatype      | {color:silver}container{color} |
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

Een persistente unieke identificator met behulp waarvan het metadatarecord kan worden geïdentificeerd. Persistentie van de identifier is essentieel om meerdere metadatastromen over het zelfde object in goede banen te leiden.

Opmerkingen

De subelementen <catalog> (3.1.1 catalog) en <entry> (3.1.2 entry) zijn beide ten minste één maal verplicht en mogen vaker voorkomen. Systemen moeten ten minste 10 instanties van dit koppel kunnen verwerken.

De IMS MDv1.2.4 binding bevat ook een element <identifier>. Deze MOET NIET gebruikt worden.

Voorbeelden
(...)
<identifier>
 <catalog>uri</catalog>
 <entry>urn:uuid:3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</entry>
</identifier>
(...)
(...)
<catalogentry>
 <catalog>uri</catalog>
 <entry>
  <langstring>urn:uuid:3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</langstring>
 </entry>
</catalogentry>
(...)
 • Verscherping van de definitie: het betreft een persistente identifier