Gegevens
||Id         | 2.3.1 |
||Naam (nl)     | _Catalogus_ |
||Naam (en)     | *Catalog* |
|| V / A / O / X / B | {color:grey}*O*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [string] |
||SPM        | 1000 | 
||Coderingsstandaard | [ISO/IEC 10646-1|ISO-IEC 10646] |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
Definitie

De naam of aanduiding van het identificatie- of indelingsschema dat voor deze metadata is gebruikt.

Opmerkingen

Advies is om een zo wijdverbreid mogelijk identificatie- of indelingsschema te gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan URI.

Om de uniciteit van een identifier te garanderen is het aanbevolen om een resolvable identifier te gebruiken. De wijze waarop de resolvabiliteit van de identifier wordt geregeld is vooralsnog buiten de scope van deze afspraak.

Voorbeelden
(...)
<catalog>uri</catalog>
(...)
(...)
 <catalog>uri</catalog>
(...)