[9 Classification]


[1.8 Aggregation Level]

Gebruik van een classificatie met {{Purpose="education level"}} is VERPLICHT wanneer [1.8 Aggregation Level] de waarde "{{3}}" of "{{4}}" heeft.