Gegevens
|| Naam (nl) | _VocabulaireType_ ||
|| Naam (en) | *VocabularyType* ||
|| Datatype | {color:silver}type{color} ||
Definitie

Een waarde uit een gecontroleerde lijst met begrippen.

Page

V / A / O / X

Cardinaliteit

Datatype

SPM

Coderingsstandaard

Volgorde

DuurType

 

 

type

 

 

 

Source

V

1

string

1000

de waarde "LOMv1.0" of een resolvable URL

ongespecificeerd

Value

V

1

string

1000

een geldige waarde volgens de genoemde vocabulaire in het veld bron

ongespecificeerd

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <source> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt) en <value> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt). Ieder veld van dit datatype heeft dezelfde subvelden.

Wanneer in het gebruikte VDEX-bestand bij termIdentifier encoded tekens staan (zoals %20 voor een spatie) dan moeten die encoded tekens eerst naar decoded vorm worden omgezet.

Voorbeelden

Verwijzing naar een default LOM vocabulaire:

(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>exercise</value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">exercise</langstring>
  </value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)

Verwijzing naar een bij EduStandaard geregistreerde vocabulaire:

(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</source>
  <value>open opdracht</value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">
     http://download.edustandaard.nl/vdex/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml
    </langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">open opdracht</langstring>
  </value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)

Source

Definitie

Een verwijzing naar de gebruikte vocabulaire.

Waardeverzameling

"LOMv1.0", of een resolvable URI.

Hierin verschilt deze afspraak van IEEE LOM, aangezien bij IEEE LOM iedere verwijzing naar een vocabulaire is toegestaan ongeacht of die verwijzing machine interpreteerbaar is of dat het een breed gedragen (en geregistreerde) betreft.

Opmerkingen

Bij de IMS binding is voor dit veld abusievelijk het type langstring gebruikt. De waarde is echter niet talig, maar een code. Om die rede MOET het attribuut xml:lang altijd de waarde "x-none" hebben.

Value

Definitie

Een begrip uit de gekozen vocabulaire.

Waardeverzameling

Alleen de termIdentifiers die voorkomen in de VDEX-bestanden zijn toegestaan. Gecodeerde tekens moeten vooraf worden omgezet.

Opmerkingen

Bij de IMS binding is voor dit veld abusievelijk het type langstring gebruikt. De waarde is echter niet talig, maar een code. Om die rede MOET het attribuut xml:lang altijd de waarde "x-none" hebben.