Gegevens
{metadata-list}|| Id | 1.3 ||
|| Naam (nl) | _Taal_ ||
|| Naam (en) | *Language* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}*V*{color} ||
|| Cardinaliteit | n (10) ||
|| Datatype | [string] ||
|| SPM | 100 ||
|| Coderingsstandaard | [ISO 639-1|ISO 639-1] + {{"x-none"}} ||
|| Volgorde | ongeordend ||
{metadata-list}
Definitie

De primaire natuurlijke taal die in de educatieve content wordt gebruikt om met de gebruiker te communiceren.

Opmerkingen

Als de educatieve content geen linguïstische eigenschappen bezit (bijvoorbeeld een afbeelding), dan is de waarde voor dit data-element: "x-none".

Voor de gebruiker van het leermateriaal is het belangrijk om te weten welke talen er in het leermateriaal gebruikt worden. Vul hier de taal in van het leermateriaal. Voor Nederlands is dit "nl", voor Engels is dit "en" enz. Als er meer dan één hoofdtaal in het leermateriaal aanwezig is dan neem je al die talen op in meerdere kopieën van dit veld. Maar, als de instructie bijvoorbeeld in het Nederlands is en je leert Engels, dan moet je alleen "nl" opnemen in <language> (veld 1.3 taal) en in <entry> (veld 9.2.2.2 lemma) neem je de waarde "Engels" op (waarbij <purpose> (veld 9.1 doel) de waarde "discipline" heeft).

De taal van het metadatabestand neem je op in <language> (veld 3.4 Taal)

Meer info over ISO 639-1 is te vinden via: (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ISO_639-1-codes)
SPM staat, in navolging van IEEE-LOM op 100, maar zou zelfs 6 kunnen zijn gelet op de toegestane waardes.
IEEE-LOM staat ook nog andere coderingsstandaarden toe voor landcodes en sublandcodes. Ten behoeve van de huidige install base en aansluitend op CZP en LORElom is er voor gekozen om alleen de twee-letterige codes toe te staan.
IEEE-LOM staat naast de ISO landcodes ook de waarde "none" toe, in NL LOM is gekozen voor de waarde "x-none" om dezelfde als bovengenoemde reden.

Voorbeelden

Een leerobject zowel in het Nederlands als in het Engels:

(...)
 <language>nl</language>
 <language>en</language>
(...)
(...)
 <language>nl</language>
 <language>en</language>
(...)

Wijziging V|A|O|B|X: Dit veld is nu verplicht in plaats van aanbevolen.

Verbetering toelichting: in het voorbeeld is de relatie met een vakken classificatie gelegd.