Samenvatting

Een inventarisatie van beleid op het gebied van RDM bij de 13 Nederlandse universiteiten, peildatum 15 februari 2014. Op dat moment hadden vier instellingen RDM beleid vastgesteld en was dit bij 9 in ontwikkeling.

Belangrijkste bevindingen zijn:

Deelnemers aan de werkgroep

Rapporten

Rapportage 'Enquête Databeleid', april 2014

Presentaties

Presentatie 'UKB enquêtedatabeleid', 3 april 2014