Doelstelling

Op een interactieve wijze zullen de onderwerpen hergebruik en privacy van onderzoeksdata vanuit diverse hoeken belicht worden: klinisch onderzoek, sociaal wetenschappelijk onderzoek, juridisch implicaties en soort data. Het kader wordt gemarkeerd door een viertal korte presentaties. Op basis hiervan zal aan de hand van enkele stellingen gediscussieerd worden met als doel risico’s, voorwaarden, voetangels en mogelijkheden te duiden, ter ondersteuning van goed hergebruik en adequate ondersteuning ervan.
Aan deze sessie worden bijdrages geleverd door:

Samenvatting

Volgt nog

Presentaties

'Onderzoek en Privacy; Wat Zegt de Wet?' - Wilma Mossink (SURF)

'Stellingen over Privacy'