Op deze pagina zijn de resultaten te vinden over de Landelijke Bijeenkomst Datamanagement van 10 september 2014.

Voor meer informatie over het programma, zie het programmaboekje.

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies. Op een later tijdstip zal hier ook een uitgebreid verslag van de dag te vinden zijn.

Plenaire Presentaties

NWO & Research Data - Franciska de Jong (NWO)

Unlocking European Research Area Capabilities - Marjolein van Griethuysen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

World Wide Data Management: Chaos of Harmonie? - Peter Doorn (DANS)

Stand van Zaken Datamanagementbeleid bij de Universiteiten - Floor Frederiks (Universiteit Leiden)

De Overwegingen van een Onderzoeksfinancier bij Datamanagement - Margreet Bloemers (ZonMW)

Sessies

Sessie 1: De financiering van datamanagement

Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid 

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering 

Sessie 4: De onderzoeksdata-infrastructuur in Nederland 

Vervolgstappen Datamanagement

De landelijke bijeenkomst Datamanagement werd afgesloten met een plenaire sessie waarin werd nagedacht over de vervolgstappen die nodig zijn. Hieruit kwamen de volgende punten: