Op deze pagina's staat informatie van de UKB werkgroep Research Data. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen, organiseert themasessies en levert een inhoudelijke bijdrage aan de landelijke discussie over Research Data Management-dienstverlening. 

Deze pagina's ...

Elders is nog de volgende informatie over de UKB-werkgroep te vinden: