Inhoud

Bij veel kennisinstellingen in Nederland (en elders) wordt momenteel gewerkt aan het opstellen en inrichten van een datamanagementbeleid. Aanleiding hiervoor zijn:

  1. Het landelijke debat over wetenschappelijke integriteit, ingegeven door fraudezaken met onderzoeksdata
  2.  Aanvullend beleid van onderzoeksfinanciers die in toenemende mate als voorwaarde voor subsidieverstrekking stellen dat onderzoeksdata van publicaties waar mogelijk voor hergebruik beschikbaar worden gesteld
  3.  De sterke toename van onderzoeksdata door technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag vanuit de wetenschap en samenleving over het gebruik van onderzoeksdata (bijvoorbeeld big data).

Kennisinstellingen zoeken naar wegen om grip te krijgen op de productie en het beheer van onderzoeksdata binnen de instelling. Aandachtspunten hierbij zijn: opslag en archivering van onderzoeksdata, data vindbaar,-herbruikbaar en toegankelijk maken, ondersteuning van onderzoekers en de richtlijnen en voorwaarden van onderzoeksfinanciers. Beleidsmakers, juristen, ICT- en informatiespecialisten werken hierbij vaak nadrukkelijk samen.

Presentaties

Policy RDMP at Wageningen University - Jacquelijn Ringersma (WUR)

Research Data Management Radboud Universiteit - Mijke Jetten (Radboud Universiteit)

Fostering Professionalism and Integrity in Research - Paul Plaatsman (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Datamanagement en NWO - Christa Hooijer (NWO)

Samenvatting

De samenvatting van deze sessie volgt nog

Organisatie

Driek Heesakkers (UvA) en Saskia Franken (UU), m.m.v. Rob Grim (UvT), Cas Maessen (NWO), Jacquelijn Ringersma (WUR)