This is the home of the Science Collaboration Zone space. Our intro is in Dutch. If you think it should be in English, send an email to Raoul Teeuwen (raoul.teeuwen@surfnet.nl).

Onderzoekers die (internationaal) willen samenwerken en aanbieders die onderzoeksfaciliteiten willen aanbieden aan samenwerkingsverbanden, lopen bij het organiseren van de toegang tot elkaars diensten tegen een aantal uitdagingen aan die bij elke nieuwe samenwerking relatief veel inspanning kosten. De Science Collaboration Zone (SCZ, FIAM voor samenwerkende onderzoekers) probeert een aantal zaken op gebied van authenticatie, autorisatie en policies op te lossen. 

Deze pagina is voor mensen die meer willen weten over de SCZ. De SCZ wordt momenteel door SURF ontwikkeld op basis van use-cases en scenario's van een aantal instellingen. In het project wordt ook bekeken óf en zo ja hoe de SCZ door SURF als dienst kan worden aangeboden.

Waarom de SCZ?

Voor samenwerking tussen onderzoekers zijn er een aantal specifieke problemen, die we met de SCZ gaan onderzoeken:

In de praktijk wordt op deze punten vaak met veel energie opnieuw het wiel uitgevonden. Samenwerkingen lopen vertraging op in de opstartfase omdat er eerst een oplossing voor de authenticatie en autorisatie uitgerold moet worden. Dat kost (doorloop)tijd en de uiteindelijke oplossing is meestal sub-optimaal. De Science Collaboration Zone wil een oplossing bieden waarmee voor authenticatie en autorisatie op een schaalbare en veilige manier voldaan kan worden aan de hedendaagse samenwerkingswensen.

Hoe biedt de SCZ een oplossing?

In het Science Collaboration Zone-project willen we een oplossing bieden door:

Om een extra idee te krijgen van wat SCZ vooralsnog wil bieden, delen we hier de 'user stories' (in hoofdlijnen) waarvoor we met SCZ een oplossing willen bieden.

Schematische opzet van de SCZ

Schematisch zien we de SCZ momenteel als volgt voor ons:

Het bovenstaande plaatje toont dat de onderzoeksdiensten met de SCZ-proxy worden gekoppeld: die diensten hoeven dus maar 1 koppeling te maken en te onderhouden. Het plaatje toont de features van de SCZ:

Planning / status

In juni 2017 is fase 1 van het project afgerond, en fase 2 gestart. In fase 1 zijn use-cases opgesteld en afgestemd met een aantal samenwerkingsorganisaties, is een architectuur opgesteld en zijn de behoeften gepeild. Fase 2, die vanaf nu tot het derde kwartaal van 2018 loopt, staat in het teken van realisatie van de verschillende componenten en door middel van pilots ervaring opdoen.

SCZ fase 2 richt zich op:

Planning

Deelnemende instellingen

De volgende instellingen en partijen hebben aangegeven mee te willen doen met de pilot:

Partijen die interesse hebben getoond/waar contacten mee zijn in verband met de SCZ: Deltares, TraIT/Lygature, TUe, Donders Institute, VUmc, uTwente/ NLeScience City Cloud Project, AuthorE/TrustDocA/ErasmusMC.

Van betrokken instellingen wordt verwacht dat ze deelnemen aan bijeenkomsten en de juiste mensen binnen de instelling in voldoende mate laten werken aan/in/met de pilotomgeving, feedback ophalen en met SURF delen en nieuwe features en requirements definieren en zo samen met SURF definieren hoe een SCZ-dienstverlening eruit moet komen zien. De deelnemende instellingen gaan tussen oktober 2017 en mei 2018 testen of wat er gerealiseerd is, voor hun use case(s) voldoet en of de koppelvlakken goed werken.

Interesse of vragen? Zie onder 'Meer informatie'.

Welke technische componenten worden gebruikt?

Geinteresseerd in de gebruikte componenten? Zie Technisch overzicht SCZ.

Waarom federatief 'inloggen'?

Zorgen dat een dienst/resource 'federatief' gekoppeld wordt, betekent dat gebruikers met hun instellingsaccount kunnen 'inloggen' (authenticeren): zodra ze een dienst willen benaderen, worden ze 'vanzelf' doorgestuurd naar het inlogscherm van hun instelling (of andere organisatie waar ze een account hebben, als dat gebruikt mag worden, zoals een bank). Redenen om dat zo te regelen:

Wordt dit een dienst van SURF?

SURF voert de pilots uit om ook op deze vraag antwoord te krijgen. Zo kunnen we na de pilots conclusies trekken over de functionaliteiten: lost de SCZ daadwerkelijk deze problemen op? Ook hebben we een betere inschatting van de mogelijkheid om dit centraal aan te bieden en zo ja, de kosten (in apparatuur en mensen) die nodig zijn om zo'n centrale infrastructuur aan te bieden. In de zomer van 2018 zullen we op basis van de ervaringen uit de pilots een beslissing hierover nemen. SURF heeft voor deze besluitvorming een gestandaardiseerd mechanisme. Uiteraard hebben de pilotpartners aanzienlijke invloed op dit proces. Mocht er worden besloten om de SCZ niet als dienst te gaan aanbieden, dan zullen we met iedere pilotpartners een uitfaseringstraject ingaan, waarbij SURF bijvoorbeeld kan helpen om de functionaliteit lokaal te gaan draaien.

Nieuwsbrief & meer informatie

Interesse? Vragen? Suggesties? Mail met Raoul Teeuwen (raoul.teeuwen@surfnet.nl ). Of meld je aan voor de mailinglist van het project op https://list.surfnet.nl/mailman/listinfo/projectscz-fiam .

Onderliggende informatie