Dit zijn de afspraken die de WO en HBO instellingen maken m.b.t. het uitwisselen van informatie en het toepassen van standaarden.

Result, Person, Project, Organisational Unit

Afspraken over: