Table of contents

h1. {anchor:Document information} Document information

| *Title:*\\
 *Subject:*\\
 *Moderator:* \\
 *Version:* \\
 *Date published:* \\
 *Excerpt*:{excerpt} Write an excerpt here {excerpt}\\
\\
(Optional information)\\
 *Type:* \\
 *Format:* \\
 *Identifier:* \\
 *Language:* \\
 *Rights:* \\
 *Tags:* {page-info:labels}Macro om labels te geven niet mogelijk in huidige installatie, wordt nog  geupdate |

Document History

Date

Version

Owner

Changelog

PDF

 

 

 

 

 

Abstract

needs to be written

What is a Digital Author Identifier?

De Digital Author Identification (DAI) is een uniek landelijk nummer voor elke auteur, met een aanstelling of een andere relevante band bij een Nederlandse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut. Het gebruik van de DAI is geregistreerd bij het het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de DAI is voorbereid op de internationale ISO standaard "ISNI" (International Standard Name Identifier).

Syntax

(better explanation needed!)

The DAI contains 9 characters. The first 8 characters are numbers. The 9th character is a control character.

how is this control character calculated? Can anyone explain the algorithm used?

at the moment the info namespace is used as an authority namespace.

info:eu-repo/dai/nl/12345678X

The DAI is the number after info:eu-repo/dai/nl/ .
info:eu-repo/dai/nl/ is just an authority namespace, telling the user or machine that the number is a DAI originating from the Netherlands.
Click here to read more about info:eu-repo/dai/nl/

How can we fit the DAI in to the ISNI? It is said it can be done by OCLC. But how? The ISNI is a 16-digit number. Does this subset of dutch authors get a prefix? What about the last control number?

XML schema

(better explanation needed!)

For the MODS metadata an extension has been made. The XML shema of the extension can be found here: http://purl.org/REP/standards/dai-extension.xsd

For the use of this extension in MODS see: Use of MODS

Identifier workflow

(better explanation needed!)