Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toonzetting, tijdstip en precieze formulering over het karakter van het gesprek blijken van grote invloed te zijn op de repons. Sommige instellingen verzonden vlak van tevoren ook nog herinnerings- sms’jes of belden de student op.

Voorbeelden van uitnodigingsbrieven:

  • No labels