Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 Per 1 januari 2018 wordt korting gegeven voor het gebruik van SURFsecureID. Hiertoe wordt de definitie van de staffels gewijzigd. Voorheen was de grootte van de instelling bepalend voor de staffel, nu is dat het aantal gebruikers.

Type instelling

Tarief 2018Tarief 2019

Aantal gebruikers < 1.000

€ 253 p/m€ 257 p/m

Aantal gebruikers 1.000-5.000

€ 454 p/m€ 460 p/m

Aantal gebruikers > 5.000

€1.110 p/m€1.126 p/m
 • De tarieven zijn exclusief BTW.
 • Het aantal gebruikers binnen een instelling wordt bepaald aan de hand van het aantal geactiveerde authenticatiemiddelen. Dit is voor geautoriseerde gebruikers binnen de instelling inzichtelijk via het RA portaal
 • SURFnet zal aan het begin van ieder kwartaal bepalen hoeveel gebruikers een instelling heeft en hierop het tarief eventueel aanpassen;
 • Facturering start per 1e van de maand na ingebruikname van de dienst;
 • Tarieven zijn inclusief gebruik van het authenticatiemiddel tiqr;
 • Tarieven zijn inclusief 500 SMS berichten per maand. Voor extra SMS berichten worden € 0,055 transactiekosten per SMS in rekening gebracht. Deze kosten worden apart gefactureerd aan de instelling op basis van nacalculatie;
 • Tarieven zijn exclusief eventuele kosten voor aanschaf van hardware tokens (YubiKey);
 • De genoemde tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd, zoals overeengekomen in de Gebruiksovereenkomst met SURFnet.

...