Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom bij de SURFaudit wiki

Op deze wiki staat informatie over SURFaudit. SURFaudit is nauw gelieerd aan SCIPR, de community voor informatiebeveiliging en privacy beleid. De wiki van SCIPR vind je hier.

Wat kun je met SURFaudit?

Met SURFaudit breng je in kaart hoe goed je instelling informatiebeveiliging onder controle heeft en waar de prioriteiten liggen voor verbetering. Periodiek vinden SURFaudit-benchmarks plaats die laten zien hoe 'onderwijs en onderzoek' ervoor staat en hoe instellingen het ten opzichte van elkaar doen. 

De resultaten van SURFaudit kun je ook gebruiken om verantwoording af te leggen aan overheden of accountants.

Hoe doe je mee met SURFaudit?

Op het SURFdashboard meld je je aan voor SURFaudit. Na je aanmelding krijg je toegang tot de benchmarking tool.

Wij organiseren ook masterclasses waarin het toetsingskader van 2021 grondig wordt besproken (SURFaudit Toetsingskader 2021), zodat je een assessment goed kunt uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van de benchmark
 Masterclasses SURFaudit Toetsingskader 2021Privacy

Is jouw organisatie compliant met de AVG? SURF heeft samen met de instellingen allerlei documenten opgesteld om je te helpen aan de AVG te voldoen.

Ook het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft documenten en tips om je op weg te helpen, bijvoorbeeld de CIP Privacy Baseline, de CIP Privacy Self-assessment en de CIP Handleiding Privacy by Design.

Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming van de rijksoverheid.

Continuïteitsbeheer

Ben je benieuwd hoe jouw instelling ervoor staat voor wat betreft bedrijfscontinuïteit? Probeer de SURF BCM self-assessment (bèta).

Column
width60%

Zoek in de wiki:

Page Tree Search

Wegwijzer:

Normenkader informatiebeveiligingHier vind je de meest recente versie van het normenkader Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs.
PeerreviewHier vind je informatie over de peerreview.

SURFaudit Benchmark 2021

Hier vind je alle informatie over de volgende benchmarkronde.
PrivacyHier vind je informatie over privacy onderwerpen zoals de AVG en registers van verwerkingen.
Column
width10%

Column
width30%


Handige links: