Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Binnenkort stapt SURFnet voor haar dienst SURFcertificaten over op een nieuwe aanbieder: DigiCert. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Association (voorheen TERENA) in opdracht van SURFnet en 28 andere NREN's heeft uitgevoerd. Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in de dienstverlening van SURFcertificaten.

Nieuwe aanbieder DigiCert

DigiCert wordt de nieuwe aanbieder van SURFcertificaten na een uitgebreid tenderproces. DigiCert bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten. DigiCert is de opvolger van COMODO, dat sinds 2009 certificaten aan de SURFnet-gemeenschap leverde. De tarieven voor de dienst blijven ongewijzigd.

Pilot met 6 instellingen

Zes instellingen (FOM, UT, WUR, UvT, KNAW en Géant Ass.) participeren momenteel in een pilot waarin de self-serviceportal en validatieprocessen van DigiCert uitgebreid getest worden. De eerste ervaringen zijn positief en laten zien dat het aanvragen van certificaten snel verloopt. Zodra de pilot is afgerond, zullen ook de overige instellingen toegang krijgen tot de nieuwe DigiCert-portal. De komende weken worden de afnemers van SURFcertificaten tijdens voorlichtingsbijeenkomsten verder geïnformeerd over de wijzigingen in de dienstverlening.

 

Section
Column
width60%
 
Column
width5%
 
Column
width35%
Navigate space
Page Tree
Section

Page Tree Search

pagetree

Section

Section

Section