Inhoud

Veel van onze publiek-gefinancierde onderzoeksdata ontberen een financieringsmodel om opslag en toegang voor lange termijn te garanderen. Duurzame opslag en hergebruik van onderzoeksdata vragen daarom adequate business modellen voor de duurzame financiering ervan. Om duurzame toegang tot data te kunnen garanderen, zijn er in principe drie elementen die gefinancierd moeten worden:

  • Goed datamanagement door de onderzoeker 
  • Opslag van de data gedurende het onderzoek
  • Duurzame opslag van (een deel van) de data na afloop van het onderzoek

De sleutelvraag luidt: wie betaalt de rekening voor de lange termijn opslag en (publieke) toegang tot onderzoeksdata gedurende de gehele life cycle van de data, en hoe houden we überhaupt de opslag en toegang tot de exponentiële groei van onderzoeksdata betaalbaar?

Met deze vraag houden onderzoekers, financiers van onderzoek, dienstverleners, instellingen en beleidsmakers zich in toenemende mate bezig. Zonder adequaat en duurzaam datamanagement en de financiering daarvan bestaan er grote risico’s dat onderzoeksdata die vaak met veel geld zijn geacquireerd verloren zullen gaan, onvindbaar zijn of niet herbruikbaar zijn. Alleen samen met alle stakeholders op nationaal en internationaal niveau kunnen antwoorden gevonden worden op deze vragen en kunnen gezamenlijke acties worden gedefinieerd.

Vragen die we in deze sessie willen beantwoorden zijn:

  • Welke investeringen in goed datamanagement zijn nodig, en voor welke kosten moet nog financiering worden gezocht?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de kosten voor opslag en toegang van onderzoeksdata tenminste gegarandeerd zijn voor de duur van het onderzoeksproject? Zijn er nog acties nodig en zo ja welke?
  • Welke partijen (publiek, privaat) kunnen bijdragen aan de financiering van lange termijn opslag en toegang van onderzoeksdata voorbij de periode van het onderzoekproject?
  • Wat zouden mogelijke business modellen zijn om lange termijn opslag en toegang tot onderzoeksdata te financieren? Zijn er goede voorbeelden uit het buitenland?

Vraag aan het einde van de sessie aan alle panelleden: welke zijn de drie belangrijkste acties die op dit moment moeten worden genomen, en wie zijn dan de betreffende actiehouders?

Presentaties

Introductie - Axel Berg (SURFsara)

Datamanagement en NWO - Cas Maessen (NWO)

Financiering van Datamanagement - Peter Doorn (DANS)

FAIR Data - Barend Mons (DTL)

Financiering van datamanagement - Esther van Tienhoven (UMC Utrecht)

Samenvatting

Samenvatting Sessie ‘Financiering van Datamanagement’ - Axel Berg (SURFsara)

Organisatie

Maarten van Bentum (UT), Ingrid Dillo (DANS), Axel Berg (SURFsara)

  • No labels