Deze pagina is NIET UP-TO-DATE . Het beheer is overgedragen aan de Nationale Registration Agency voor Persistent Identifiers en Digitale Duurzaamheid 
Ga naar: http://www.kb.nl/registrationagency

De volgende nummers worden gebruikt door instellingen om af te dwingen dat de door hen toegekende identifiers uniek zijn:

10 Universiteit Utrecht
11 Rijksuniversiteit Groningen
12 Universiteit van Tilburg
13 Data Archiving and Networked Services (DANS)
14 Amsterdam University Press
15 Erasmus Universiteit Rotterdam
16 International Institute for the Study of Islam in the Modern World
17 KNAW
18 NWO
19 Naturalis
20 Nederlandse Onderzoek Databank
21 Open Universiteit Nederland
22 Radboud Universiteit Nijmegen
23 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
24 Technische Universiteit Delft
25 Technische Universiteit Eindhoven
26 Universiteit Leiden
27 Universiteit Maastricht
28 Universiteit Twente
29 Universiteit van Amsterdam
30 Universiteit voor Humanistiek
31 Vrije Universiteit Amsterdam32 Wageningen Universiteit & ResearchCentrum
33 Nederlandse Defensie Academie (NDA)
34 Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

35 Gereserveerd (polidocs)

36 Gereserveerd (SAE: Stichting Academisch Erfgoed)

37 Gereserveerd (Nyenrode)

De identifiers krijgen dan de volgende vorm:

urn:nbn:nl:ui:13-367b24w783 (let op het streepje!)

Syntax
(schema) : (namespace) : (country code) : (community id) : (originating repository id) - (record id)

1 Comment

  1. Unknown User (maurice)

    Aanvullende informatie is gewenst over:

    • Keurmerk van de data provider (Data Seal of Approval?) voor het krijgen van een sub-namespace en  het uitgeven van identifiers en sub-sub namespaces
    • richtlijnen voor de syntax van de record id en de originating repository id; veel mensen zijn erovereens dat een pid zo min mogelijk semantiek mag  bevatten om de duurzaamheid te verhogen. (dus geen semantiek dat verwijst naar een systeem urn:nbn:nl:ui:13-tudatacenter-12345 of urn:nbn:nl:ui:13-metis-12345, en geen semantiek dat verwijst naar het type object urn:nbn:nl:ui:13-12345-file of urn:nbn:nl:ui:13-12345-metadata of urn:nbn:nl:ui:13-12345-pdf)