Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Per Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk om voorinschrijvers via SURFconext toe te laten tot een beperkte set diensten. diensten; in principe kan dit alleen voor diensten die (ook) specifiek zijn gericht op voorinschrijvers en/of diensten van de instelling zelf. SURFnet wil van zowel de instelling als de dienstaanbieder akkoord hebben dat voorinschrijvers toegang moeten krijgen tot de dienst.

Onder voorinschrijvers verstaan we hier personen die zich bij de Instelling hebben geregistreerd met de intentie om een opleiding aan de Instelling te volgen, maar die nog niet aan te merken zijn als ingeschreven student.

...

  • De instelling heeft de nieuwe versie van de Bijlage IX SURFconext Gebruiksovereenkomst (versie november 2016)  ondertekend;

  • De instelling levert voor alle gebruikers een correcte waarde van het attribuut eduPersonAffiliation (zie deze pagina voor toelichting); voor voorinschrijvers dient dit attribuut de waarde "pre-student" te krijgen.

  • De instelling deprovisiont voorinschrijvers zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 maand na het volgende inschrijfmoment (typisch 1 september). Van voorinschrijvers die daadwerkelijk gaan studeren is het toegestaan de account om te zetten naar een regulier studentenaccount, zodat data van SPs van voorinschrijvers behouden blijft als deze daadwerkelijk gaan studeren. Als uiterste termijn mogen individuele voorinschrijvers niet langer dan 12 maanden als "pre-student" actief zijn binnen SURFconext.

  • De instelling vraagt toegang voor voorinschrijvers vooraf aan bij het SURFconext Supportteam.  Het SURFconext-team en de instelling maken afspraken over welke diensten toegankelijk moeten zijn voor voorinschrijvers.

...