Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Elke gebruiker van SURFconext kan op de SURFconext Profile pagina zien welke attributen zijn/haar instelling vrijgeeft, aan welke diensten hij/zij attributen heeft vrijgegeven, en welke dat per dienst zijn. SURFconext biedt het 'consent'-scherm waarmee gebruikers expliciet bewust worden gemaakt van de persoonsgegevens die worden uitgewisseld en, voordat ze een dienst kunnen gebruiken en gegevens naar die dienst worden gestuurd, de mogelijkheid hebben om daarvan af te zien.

De mensen die binnen een instelling de rol 'SURFconext verantwoordelijke' of 'SURFconext beheerder' hebben (dat zijn vaak mensen bij de IT-afdeling) kunnen in het SURFconext dashboard ook per dienst zien welke attributen die dienst wil ontvangen:

...

Meer privacy via pseudoniemen

...

...

SURFconext

...

kan

...

pseudonieme identifiers uitsturen zodat het op basis van alleen de identifier onmogelijk is (voor de Service Provider) om te achterhalen wie de gebruiker is. SURFconext kan zelfs, als een leverancier daar ook mee instemt, regelen dat dezelfde gebruiker verschillende pseudonieme id's voor verschillende SP's krijgt, zodat SP's gebruikers onderling ook niet kunnen 'koppelen'.

Ga daarom in gesprek met jouw leveranciers over de noodzaak van elk attribuut en of er, eventueel in samenspraak met SURFconext, een pseudonieme variant mogelijk is. Het SURFconext-team staat klaar om hierover mee te denken.

...